BIP
1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Dostawy
08.05.2017
Termin składania ofert do dnia 09.06.2017 r. do godz. 08:30

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 08.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

SIWZ z dnia 08.05.2017 r.(Pobierz: ZIP)

Modyfikacja z dnia 12.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Zmiana ogłoszenia z dnia 12.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Odpowiedzi na pytania z dnia 24.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Modyfikacja z dnia 24.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Zmiana ogłoszenia z dnia 24.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Odpowiedzi na pytania z dnia 25.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Modyfikacja z dnia 25.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Modyfikacja z dnia 31.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Zmiana ogłoszenia z dnia 31.05.2017 r.(Pobierz: PDF)

Odpowiedzi na pytania z dnia 5.06.2017 r.(Pobierz: PDF)

Modyfikacja z dnia 5.06.2017 r.(Pobierz: PDF)

Informacja z otwarcia ofert z dnia 09.06.2017 r.(Pobierz: PDF)

Wybór oferty najkorzytsniejszej z dnia 23.06.2017 r.(Pobierz: PDF)

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych