BIP
1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Historia

OPIS 1 REGIONALNEJ BAZY LOGISTYCZNEJ

RYS HISTORYCZNY


1 Regionalna Baza Logistyczna została sformowana na podstawie rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Formowanie jednostki rozpoczęło się już 1 września 2010 r. ale oficjalnie działalność jednostka rozpoczęła 1 stycznia 2011 r. W miejscu, w którym obecnie stacjonuje 1 RBLog znajdowała się 2 Rejonowa Baza Materiałowa, sformowana Rozkazem Organizacyjnym Dowódcy Wojsk Lądowych oraz Rozkazem Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego rozpoczęła działalność dniem 1 stycznia 2000 na bazie istniejących dotychczas Składnic:

  • 23 Centralnej Składnicy Łączności w Pile,
  • 13 Okręgowej Składnicy Materiałów Pędnych i Smarów w Cybowie,
  • 7 Okręgowej Składnicy Inżynieryjnej w Drawnie,
  • 6 Rejonowej Składnicy Kwatermistrzowskiej w Wałczu.

Później w struktury 2 RBM włączono w PPZM Oleszno, 1 Rejonową Bazę Materiałową Mosty oraz 23 Składnicę Marynarki Wojennej w Darłowie.


Mottem 2 RBM było "Właściwe funkcjonowanie wszystkich szczebli zaopatrywania stanowi warunek niezbędny dla osiągnięcia sukcesu przez walczące jednostki i związki taktyczne". 2 RBM podlegała Dowódcy Pomorskiego Okręgu Wojskowego i była organem wykonawczym Szefa Logistyki realizującym zadania związane z zaopatrywaniem wojsk przebywających w rejonie odpowiedzialności na stałe jak i czasowo. Do głównych zadań 2 RBM należało gromadzenie, przechowywanie, rotacja i dystrybucja technicznych środków materiałowych przeznaczonych na zaopatrzenie wojskowych jednostek budżetowych stacjonujących w rejonie odpowiedzialności oraz prowadzenie procedur przetargowych, sporządzanie planów rzeczowo – finansowe na zakupy (dostawy) centralne żywności. 2 Rejonowa Baza Materiałowa zaopatrywała ok. 35 jednostek rozmieszonych na terenie województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Pierwszym dowódcą w latach 2000 - 2007 został płk Wiesław Gierek. W latach 2007 - 2010 obowiązki dowódcy wykonywał płk Wiesław Frankowski. Z dniem 31 grudnia 2010 2 RBM została rozformowana.


Kolejna przebudowa systemu logistycznego stworzyła fundamenty do powstania Regionalnych Baz Logistycznych. Konsekwencją transformacji było stworzenie 1 Regionalnej Bazy Logistycznej, mobilnego systemu zaopatrywania jednostek operacyjnych Sił Zbrojnych. 1 Regionalna Baza Logistyczna jest stacjonarną jednostką logistyczną podległą Szefowi Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Jest organem zarządzania logistyką wykonawczą oraz realizuje zadania wsparcia logistycznego na rzecz jednostek wojskowych stacjonujących lub przebywających czasowo w obszarze odpowiedzialności, bez względu na ich organizacyjne podporządkowanie. Przeznaczona jest do gromadzenia, przechowywania, rotacji i dystrybucji materiałowych i technicznych środków zaopatrzenia oraz zaopatrywania jednostek wojskowych.


1 RBLog formowano na bazie 2 Rejonowej Bazie Materiałowej, od której nowo formowana jednostka przejęła infrastrukturę, wyposażenie oraz kadrę, przejęte zostały także składy materiałowe, Wałcz, Piła, Drawno, Oleszno, Cybowo, Mosty, Darłowo, które weszły w struktury 1 RBLog. Komendę bazy umieszczono w kompleksie przy ul. Ciasnej 7. Następnym etapem było przyjęcie 17 Rejonowych Warsztatów Technicznych Poznań, 5 Rejonowych Warsztatów Technicznych Bydgoszcz, 1 Okręgowych Warsztatów Technicznych Grudziądz, 18 Rejonowych Warsztatów Technicznych Gdynia oraz Centralnego Zakładu Sprzętu Ratownictwa Marynarki Wojennej Gdynia. Kolejny etap realizacji Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia SZ dotyczący reorganizacji Systemu Logistycznego Sił Zbrojnych RP, obejmował przyjęcie w podporządkowanie następujących składów 4 Rejonowej Bazy Materiałowej: Skład Nr 1 Toruń , Skład Grudziądz, Skład Bydgoszcz, Skład Maksymilianowo, Skład Gardeja, Skład Dębogórze, Po rozformowaniu 1 Bazy Materiałowo – Technicznej Toruń przyjęto Skład Dolaszewo, Warsztaty Techniki Lotniczej Toruń, Skład Nr 2 Toruń, a po rozformowaniu Centralnej Składnicy Marynarki Wojennej sformowano Skład Gdynia.


Na bazie dotychczasowych doświadczeń i rozwiązań organizacyjnych zrealizowane zostały kolejne etapy formowania 1 RBLog związane z przyjęciem w podporządkowanie Wojskowych Komend Transportu z Gdańska i Szczecina, 1 Kompanii Regulacji Ruchu z Bydgoszczy, 6 WOG Ustka, 8 batalionu remontowego Kołobrzeg, 12 batalionu zaopatrzenia Kobylanka, 12 WOG Toruń, 13 WOG Grudziądz, 15 WOG Szczecin, 16 WOG Drawsko Pomorskie, 11 WOG Bydgoszcz, 17 WOG Koszalin, 14 WOG Poznań.


Po dwóch latach podporządkowania 8 Batalion Remontowy przeszedł w struktury 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej, natomiast 12 batalion Zaopatrzenia został rozformowany. Na podstawie Rozkazu Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz Rozkazu Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dnia 4 kwietnia 2014 roku sformowano 18 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wejherowie, któremu Zarządzeniem Nr 8/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 czerwca 2014 roku nadano statut jednostki budżetowej. Siedzibą 18 Wojskowego Oddziału Gospodarczego jest miasto Wejherowo.


Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych