BIP
1 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA
Komenda

Komendant 1 Regionalnej Bazy Logistycznej przyjmuje, interesantów w sprawie skarg i wniosków, w każdy poniedziałek w godz. 11.00-13.00 oraz dodatkowo od godz. 15.00-17.00 a w przypadku gdy jest dniem wolnym w dodatkowo wyznaczonym terminie danego tygodnia. Zapisy przyjmuje Sekretariat 1 RBLog tel. 261 472 424.

Petycje, skargi i wnioski składane w innej formie niż "osobiście", przesyłać na adres: Komendant
1 Regionalnej Bazy Logistycznej
ul. Ciasna 7
78-600 Wałcz
lub
faks 261 472 971


płk Cezary BALEWSKI

KOMENDANT
płk Cezary BALEWSKI


płk Marek WIZA

ZASTĘPCA KOMENDANTA
płk Marek WIZA
ppłk Krzysztof SZULIŃSKI

SZEF SZTABU
ppłk Krzysztof SZULIŃSKI

GŁÓWNY KSIĘGOWY
płk Piotr DĄBROWSKI

ppłk Wojciech SZYMCZAK

SZEF WYDZIAŁU MATERIAŁOWEGO
ppłk Wojciech SZYMCZAK
SZEF WYDZIAŁU TECHNICZNEGO
ppłk Mariusz KRAWULSKI

SZEF WYDZIAŁU TRANSPORTU I RUCHU WOJSK I HNS
ppłk Sylwester BUZALSKIPan Wiesław Fiedorowicz

KIEROWNIK ZESPOŁU ZABEZPIECZENIA
Pan Wiesław FIEDOROWICZ


 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych